Εκδηλώσεις

Αποκαταστατική Δικαιοσύνη σε Ποινικές Υποθέσεις: Προς μια νέα Ευρωπαϊκή Προοπτική

Διεθνές Συνέδριο 16 & 17 Μαΐου 2013 Θεσσαλονίκη Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Το 3Ε Μοντέλο για μια Στρατηγική Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης στην Ευρώπη». Επιμέλεια: Α. Πιτσελά, Ε. Συμεωνίδου–Καστανίδου


προτείνετε αυτό το προϊόν

Συγγραφέας: Συμεωνίδου-Καστανίδου Ελισάβετ, Chankova Dobrinka, Gavrielides Theo, Giménez-Salinas Esther, Görgényi Ilona, Jacsó Judit, Lohiniva-Kerkelä Mirva, Păroşanu Andrea, Sokullu-Akinci Füsun, Stando-Kawecka Barbara, Αλεξιάδης Στέργιος, Αντωνοπούλου Αθανασία Κ., Αρτινοπούλου Βάσω, Γιοβάνογλου Σοφία, Καραγιαννίδης Χαράλαμπος, Καραμόσχογλου Άννα, Καρανίκος Αθανάσιος, Κελεσή Μαργαρίτα, Κόμνιος Κομνηνός Γ., Μικρός Μιχαήλ, Μουστεράκης Θεόδωρος, Παπαδοπούλου Ελένη, Πίσχοινα Αλεξάνδρα, Πιτσελά Αγγελική, Τρέσσου Ευαγγελία, Χατζησπύρου Θεοφίλη

Περιλαμβάνονται επίκαιρες εισηγήσεις για θέ­μα­τα, ό­πως οι α­ξί­ες και τα θε­μέ­λια της Α­πο­κα­τα­στα­τι­κής Δι­και­ο­σύ­νης, οι δυ­να­τό­τη­τες ε­φαρ­μο­γής της, προ­βλή­μα­τα που α­να­κύ­πτουν α­πό την ε­φαρ­μο­γή της, η θέ­ση της α­πο­κα­τα­στα­τι­κής δι­και­ο­σύ­νης στο σύ­στη­μα ποι­νι­κής δι­και­ο­σύ­νης, οι υ­πάρ­χου­σες κα­λές πρα­κτι­κές και η α­να­ζή­τη­ση και ε­πι­λο­γή του ορ­θού δρό­μου στη δι­α­μόρ­φω­ση μιας ο­δη­γί­ας για την α­πο­κα­τα­στα­τι­κή δι­και­ο­σύ­νη στην Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση.Τιμή: €28,00
ISBN/ISSN:978-960-445-999-5
Σελίδες:381
Copyright:2013
|Δείτε τα περιεχόμενα|
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Δείτε επίσης:

Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook