Εκδηλώσεις


Κωδικοποίηση Νομοθεσίας

Ταξινόμηση κατά:
     Προβολή ανά σελίδα:  
Αποτελέσματα 1 - 20 Από 32
Ρυθμίσεις αφερεγγυότητας - Βασική Νομοθεσία
€16,00
Ρυθμίσεις αφερεγγυότητας - Βασική Νομοθεσία
Ερμηνευτικά σχόλια/Παρατηρήσεις • Πτωχευτικός Κώδικας • Διαχειριστής Αφερεγγυότητας • Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα • Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Ρόκας Ιωάννης Κ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-687-1
© 2017
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων - Γ' έκδοση
€35,00
€25,00
Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους-Θρησκευμάτων - Γ' έκδοση
Κείμενα και σχόλια. [Σειρά: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Α': Πηγές - τ. 1]
Συγγραφέας: Κονιδάρης Ιωάννης Μ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-279-8
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - 2012
€40,00
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - 2012
(ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1971 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ 2012) Ενημερωμένος με τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι ν. 3811/2009, 3863/2010, 3875/2010, 3896/2010, 3994/2011, 4055/2012. Επιμέλεια: Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου
Συγγραφέας: Καλαβρός Κωνσταντίνος Φ., Σταματόπουλος Στέλιος Γ.
ISBN/ISSN: 978-960-445-817-2
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Καταστατική Νομοθεσία
€45,00
Καταστατική Νομοθεσία
Εκκλησίας Ελλάδος - Εκκλησίας Κρήτης - Αγίου Όρους - Εκκλησίας Κύπρου
Συγγραφέας: Κονιδάρης Ιωάννης Μ.
ISBN/ISSN: 978-960-445-835-6
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ν. 3853/2010 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης εταιριών - Υπηρεσία Μιας Στάσης
€18,00
Ν. 3853/2010 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης εταιριών - Υπηρεσία Μιας Στάσης
Συνεργάστηκαν: Δανάη Αντωνοπούλου, Μυρτώ Αντωνοπούλου. Ν. 3419/2005 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) | Αριθμ. Κ1 - 802/23.03.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση | Αριθμ. Κ2 - 3144/30.03.2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Συγγραφέας: Αντωνόπουλος Βασίλης Γ.
ISBN/ISSN: 978-960-445-679-6
© 2011
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών & συναφή νομοθετήματα»
€30,00
Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών & συναφή νομοθετήματα»
• Αιτιολογική έκθεση Ν. 3604/2007 • Π.Δ. 16/22.1.1930 • Ν. 3016/2002 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 2157/2001 • Ν. 3412/2005 • Ν. 3419/2005 • Ν. 3853/2010. Συνεργάστηκαν: Δανάη Αντωνοπούλου, Μυρτώ Αντωνοπούλου
Συγγραφέας: Αντωνόπουλος Βασίλης Γ.
ISBN/ISSN: 978-960-445-611-6
© 2011
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας & Συμπληρωματικοί του Κώδικα Νόμοι - Πρόγραμμα Καλλικράτης - Δ' έκδοση
€75,00
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας & Συμπληρωματικοί του Κώδικα Νόμοι - Πρόγραμμα Καλλικράτης - Δ' έκδοση
2011
Συγγραφέας: Μπέσιλα-Βήκα Ευρυδίκη
ISBN/ISSN: 978-960-445-727-4
© 2011
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Διοικητικός κώδικας - Ε' έκδοση
€75,00
Διοικητικός κώδικας - Ε' έκδοση
Συλλογή νομοθεσίας για τη Δημόσια Διοίκηση
Συγγραφέας: Μακρυδημήτρης Αντώνης, Πραβίτα Μαρία-Ηλιάνα
ISBN/ISSN: 978-960-445-753-3
© 2011
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Το Σύνταγμα της Ελλάδας και αλλά βασικά ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα - Τόμος ΙΙ
€26,00
Το Σύνταγμα της Ελλάδας και αλλά βασικά ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα - Τόμος ΙΙ
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμέλεια: Γιώργος Α. Δημητρόπουλος, Δικηγόρος, LL.M. (Heidelberg)
Συγγραφέας: Δημητρόπουλος Ανδρέας
ISBN/ISSN: 978-960-568-651-2
© 2010
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Το Σύνταγμα της Ελλάδας και άλλα βασικά ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα - Τόμος Ι - Β' έκδοση
€28,00
Το Σύνταγμα της Ελλάδας και άλλα βασικά ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα - Τόμος Ι - Β' έκδοση
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιώργος Α. Δημητρόπουλος, Δικηγόρος, LL.M. (Heidelberg)
Συγγραφέας: Δημητρόπουλος Ανδρέας
ISBN/ISSN: 978-960-445-588-1
© 2010
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
€30,00
Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συγγραφέας: Κανελλόπουλος Παναγιώτης Ι.
ISBN/ISSN: 978-960-445-603-1
© 2010
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Αστικός Κώδικας και ειδικοί αστικοί νόμοι
€90,00
Αστικός Κώδικας και ειδικοί αστικοί νόμοι
Περιέχει τη νομοθεσία: εμπορικών και αστικών μισθώσεων, προστασίας καταναλωτή, χρονομεριστικής και χρηματοδοτικής μίσθωσης, προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, νομισματική (ΕΥΡΩ), πλασματικού ενεχύρου, Εθνικού κτηματολογίου κ.α.
Συγγραφέας: Γεωργιάδης Αστέριος, Γκουτζιαμάνη Ευφροσύνη
ISBN/ISSN: 978-960-445-452-5
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι - ΙΑ' έκδοση 2009
€90,00
Ποινικός κώδικας και ειδικοί ποινικοί νόμοι - ΙΑ' έκδοση 2009
Συγγραφέας: Μαργαρίτης Λάμπρος, Παρασκευόπουλος Νίκος
ISBN/ISSN: 978-960-445-489-1
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνταγμα και Διοικητικοί Δικονομικοί Νόμοι - Β' έκδοση
€60,00
Σύνταγμα και Διοικητικοί Δικονομικοί Νόμοι - Β' έκδοση
Συγγραφέας: Ρέμελης Κωνσταντίνος
ISBN/ISSN: 978-960-445-439-6
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Αστικός κώδικας και ειδικοί αστικοί νόμοι 2009
€90,00
Αστικός κώδικας και ειδικοί αστικοί νόμοι 2009
- Απαλλοτρίωση - Αυτοκίνητα - Βιοϊατρικά θέματα - Κτηματολό-γιο - Ληξιαρχικές πράξεις - Μισθώσεις - Πνευματική ιδιοκτησία - Προσωπικά δεδομένα - Προστασία του καταναλωτή
Συγγραφέας: Παντελίδου Καλλιρόη Δ.
ISBN/ISSN: 978-960-445-479-2
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Το Σύνταγμα 1975/1986/2001/2008 και οργανικοί νόμοι
€70,00
Το Σύνταγμα 1975/1986/2001/2008 και οργανικοί νόμοι
- Εισαγωγή στις αναθεωρήσεις του Συντάγματος - Το Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 - Κανονισμός της Βουλής - Εκλογικός νόμος - Ευρωεκλογές (Ν. 1181/1981) - Ποινική ευθύνη Υπουργών - Δημοσκοπήσεις - Συντακτικές πράξεις και ψηφίσματα
Συγγραφέας: Μανιτάκης Αντώνης
ISBN/ISSN: 978-960-445-488-4
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 9η έκδοση 2008
€85,00
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 9η έκδοση 2008
Οργανισμός Δικαστηρίων - Σύνταγμα της Ελλάδας - Βασικές Συμβάσεις - Στρατιωτικός Ποινικός και Σωφρονιστικός Κώδικας - Ειδικοί Δικονομικοί Νόμοι - Διεθνείς Συμβάσεις
Συγγραφέας: Μαργαρίτης Λάμπρος
ISBN/ISSN: 978-960-445-353-5
© 2008
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
€40,00
Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόλογος: Βασίλης Κασκαρέλης
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος Πάνος
ISBN/ISSN: 978-960-445-324-5
© 2008
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Το νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Γ' έκδοση
€58,00
Το νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Γ' έκδοση
ΑΕΙ-ΤΕΙ (1982-2007). Νομοθεσία, νομολογία, νέοι θεσμοί, ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), Ανώτατα Στρ. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
Συγγραφέας: Πουλής Παναγιώτης
ISBN/ISSN: 978-960-445-180-7
© 2007
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Βασικές διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος
€90,00
Βασικές διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος
Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτικό δίκαιο - Διεθνείς συμβάσεις - Βασική νομολογία
Συγγραφέας: Τάχος Αναστάσιος
ISBN/ISSN: 978-960-445-165-4
© 2007
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Αποτελέσματα 1 - 20 Από 32
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook