Εκδηλώσεις


Ασφαλιστικό Δίκαιο

Ταξινόμηση κατά:
     Προβολή ανά σελίδα:  
Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο - Ε' έκδοση
€42,00
Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο - Ε' έκδοση
Αναθεωρημένη σύμφωνα με το Ν. 4364/2016 (Solvency II)
Συγγραφέας: Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ράνια
ISBN/ISSN: 978-960-568-719-9
© 2017
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ασφαλιστικό Δίκαιο - Βασική εμπορική νομοθεσία Χ
€12,00
Ασφαλιστικό Δίκαιο - Βασική εμπορική νομοθεσία Χ
Οκτώβριος 2017. Επιμέλεια: Ράνια Χατζηνικολάου-Αγγελίδου. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 33]
Συγγραφέας: Εκδόσεις Σάκκουλα
ISBN/ISSN: 978-960-568-718-2
© 2017
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

SOLVENCY II - Εποπτεία των (Αντ)ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
€60,00
SOLVENCY II - Εποπτεία των (Αντ)ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
Κριτικές παρατηρήσεις/σχόλια κατ’ άρθρο στο ν. 4364/05.02.2016 [προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης]
Συγγραφέας: Ρόκας Ιωάννης Κ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-418-1
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Εμπορική Νομοθεσία - 75 Νομοθετήματα
€42,00
Εμπορική Νομοθεσία - 75 Νομοθετήματα
• ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙOΠΡΑΞΙΕΣ • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ • ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Επιμέλεια: Βασίλης Γ. Αντωνόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ. Συνεργάσθηκαν: Δανάη Αντωνοπούλου, Μυρτώ Αντωνοπούλου. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-335-1
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο
€110,00
Συμβατικό ασφαλιστικό δίκαιο
Γενική εισαγωγή στο θεσμικό πλαίσιο - Γενικός μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης - Ειδικό μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης (ασφάλιση πραγμάτων και λοιπών αγαθών, η ασφάλιση αστικής ευθύνης, θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση, ασφάλιση προσώπων)
Συγγραφέας: Ρόκας Ιωάννης Κ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-493-8
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Διάσταση μεταξύ ασφαλιστικού ποσού και ασφαλιστικής αξίας στη χερσαία ασφάλιση ζημίας
€28,00
Διάσταση μεταξύ ασφαλιστικού ποσού και ασφαλιστικής αξίας στη χερσαία ασφάλιση ζημίας
Υπασφάλιηση και Υπερασφάλιση
Συγγραφέας: Μπεχλιβάνης Αχιλλέας Δ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-350-4
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης
€44,00
Ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης
Με έμφαση στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης (γιατρού ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας)
Συγγραφέας: Κυράνου Τσίπτσιου-Σοφία
ISBN/ISSN: 978-960-568-077-0
© 2014
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ελληνο-Αγγλικό Νομικό Λεξικό - Β' έκδοση | Greek-English Law Dictionary - 2nd edition
€70,00
Ελληνο-Αγγλικό Νομικό Λεξικό - Β' έκδοση | Greek-English Law Dictionary - 2nd edition
Νομικής, Εμπορικής, Ασφαλιστικής, Τραπεζικής, Διοικητικής, Ναυτιλιακής Ορολογίας | Legal, Commercial, Insurance, Banking, Administrative, Shipping terminology
Συγγραφέας: Χιωτάκης Μιχάλης Στεφ.
ISBN/ISSN: 978-960-445-875-2
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η αρχή της υπέρτατης καλής πίστης στη θαλάσσια ασφάλιση
€36,00
Η αρχή της υπέρτατης καλής πίστης στη θαλάσσια ασφάλιση
Θεωρητική προσέγγιση σε σχέση με την έννοια της καλής πίστης στο αγγλοσαξωνικό δίκαιο
Συγγραφέας: Αθανασοπούλου Βικτωρία Κ.
ISBN/ISSN: 978-960-445-537-9
© 2010
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ομαδική ασφάλιση
€32,00
Ομαδική ασφάλιση
Συγγραφέας: Μπεχρή-Κεχαγιόγλου Γεωργία
ISBN/ISSN: 978-960-445-553-9
© 2010
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Το καθήκον προσυμβατικής αναγγελίας στο ασφαλιστικό δίκαιο
€25,00
Το καθήκον προσυμβατικής αναγγελίας στο ασφαλιστικό δίκαιο
με ιδιαίτερη αναφορά στη θαλάσσια ασφάλιση
Συγγραφέας: Μπεχλιβάνης Αχιλλέας Δ.
ISBN/ISSN: 978-960-445-298-9
© 2008
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Στοιχεία ασφαλιστικού δικαίου - 5η έκδοση
€20,00
Στοιχεία ασφαλιστικού δικαίου - 5η έκδοση
Συγγραφέας: Αργυριάδης Άλκης, Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ράνια, Σκαλίδης Λευτέρης
ISBN/ISSN: 978-960-445-220-0
© 2007
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού κατά το Π.Δ. 339/1996
€22,00
Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού κατά το Π.Δ. 339/1996
Ι: Βασικές έννοιες
Συγγραφέας: Κουμάνης Σταμάτης Ι.
ISBN/ISSN: 978-960-445-188-3
© 2007
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά το Ν. 3229/2004
€35,00
Η εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά το Ν. 3229/2004
Συγγραφέας: Κιάντος Βασίλειος
ISBN/ISSN: 978-960-445-109-x
© 2006
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ασφαλιστικό δίκαιο - 9η έκδοση
€60,00
Ασφαλιστικό δίκαιο - 9η έκδοση
Συγγραφέας: Κιάντος Βασίλειος
ISBN/ISSN: 978-960-445-022-0
© 2005
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ο ασφαλιστικός πράκτορας
€98,00
Ο ασφαλιστικός πράκτορας
Συγγραφέας: Κιάντος Βασίλειος
ISBN/ISSN: 978-960-301-642-X
© 2002
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ασκήσεις ασφαλιστικού δικαίου - 3η έκδοση
€17,50
Ασκήσεις ασφαλιστικού δικαίου - 3η έκδοση
Συγγραφέας: Κιάντος Βασίλειος
ISBN/ISSN: 978-960-301-526-1
© 2001
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ασφαλιστική σύμβαση
€29,50
Ασφαλιστική σύμβαση
Η προστασία του ασφαλισμένου ως καταναλωτή. Διεύθυνση Σειράς: Λ. Κοτσίρης. [Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου - τ. 14]
Συγγραφέας: Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ράνια
ISBN/ISSN: 978-960-301-479-6
© 2000
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η προσαρμογή της ελληνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
€4,50
Η προσαρμογή της ελληνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αθ. Γεωργιάδης, Χρ. Μόσχοβας, Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου. [Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος - τ. 28]
Συγγραφέας: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος
ISBN/ISSN: 978-960-301-278-5
© 1997
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η ασφάλιση ευθύνης
€16,00
Η ασφάλιση ευθύνης
[Σειρά: Δημοσιεύματα Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Α.Π.Θ. - τ. 2]
Συγγραφέας: Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ράνια
ISBN/ISSN: 978-05-04-035
© 1986
Περισσότερες πληροφορίες 


  • «« Αρχή
  • « Προηγούμενο
  • 1
  • Επόμενο »
  • Τέλος »»
Αποτελέσματα 1 - 20 Από 20
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook