Εκδηλώσεις


Δίκαιο Αξιογράφων

Ταξινόμηση κατά:
     Προβολή ανά σελίδα:  
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο - Βασική εμπορική νομοθεσία Ι
€6,00
Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο - Βασική εμπορική νομοθεσία Ι
Επιμέλεια: Σπύρος Ψυχομάνης, Ρήγας Γιοβανόπουλος. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 19]. Σεπτέμβριος 2016
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-499-0
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δικαιούχος εφεύρεσης και διεκδίκηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (Εθνικού και Ευρωπαϊκού)
€58,00
Δικαιούχος εφεύρεσης και διεκδίκηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (Εθνικού και Ευρωπαϊκού)
Συγγραφέας: Χατζημιχαήλ Δημήτριος
ISBN/ISSN: 978-960-568-252-1
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Αξιόγραφα - Βασική εμπορική νομοθεσία ΧΙ
€7,00
Αξιόγραφα - Βασική εμπορική νομοθεσία ΧΙ
Επιμέλεια: Dr. Νικόλαος Ελευθεριάδης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 35]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-098-5
© 2014
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δίκαιο Αξιογράφων - 7η έκδοση
€35,00
Δίκαιο Αξιογράφων - 7η έκδοση
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗΝ - ΕΠΙΤΑΓΗ
Συγγραφέας: Κιάντου-Παμπούκη Αλίκη
ISBN/ISSN: 978-960-445-952-0
© 2013
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Πρακτικά Θέματα Εμβάθυνσης Εμπορικού Δικαίου
€12,00
Πρακτικά Θέματα Εμβάθυνσης Εμπορικού Δικαίου
Εταιρικό δίκαιο – Αξιόγραφα – Πτωχευτικό Δίκαιο. Ασκήσεις – Λύσεις θεωρητικά τεκμηριωμένες και εναρμονισμένες με την πρόσφατη νομοθεσία. Προσωπικές εταιρίες – Κοινοπραξία – Μετατροπή Εταιριών σε άλλο νομικό τύπο – Ανώνυμη Εταιρία – ΕΠΕ
Συγγραφέας: Κορδή-Αντωνοπούλου Ματίνα
ISBN/ISSN: 978-960-445-923-0
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Το νομικό πλαίσιο των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων - Β' έκδοση
€24,00
Το νομικό πλαίσιο των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων - Β' έκδοση
Σύµφωνα µε το Ν. 3606/2007 όπως ισχύει σήμερα & η Αγορά Αξιών της «Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ» σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Κανονισμού ΧΑ
Συγγραφέας: Κορδή-Αντωνοπούλου Ματίνα
ISBN/ISSN: 978-960-445-527-0
© 2010
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η ευθύνη του οπισθογράφου στη συναλλαγματική και στην επιταγή
€18,00
Η ευθύνη του οπισθογράφου στη συναλλαγματική και στην επιταγή
Δικαίωμα έγκλησης και δικαίωμα αποζημίωσης από αδικοπραξία του εξ αναγωγής υπόχρεου που πλήρωσε την ακάλυπτη επιταγή (άρ. 79 παρ. 5 Ν. 5960/1933, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 15 του Ν. 3472/2006)
Συγγραφέας: Κορδή-Αντωνοπούλου Ματίνα
ISBN/ISSN: 978-960-445-193-7
© 2007
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ζητήματα από το δίκαιο της επιταγής
€5,50
Ζητήματα από το δίκαιο της επιταγής
Περιπτώσεις άρσης του αξιοποίνου στο αδίκημα έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, ενέχυρο επιταγής σε διαταγή, σχετικά με την αποποιν. του αδικήματος έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 9]
Συγγραφέας: Μάζης Παναγιώτης
ISBN/ISSN: 978-960-301-757-4
© 2003
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Καταχρηστική κατάπτωση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής και προσωρινή δικαστική προστασία
€11,00
Καταχρηστική κατάπτωση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής και προσωρινή δικαστική προστασία
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Κοτσίρης. [Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου - τ. 20]
Συγγραφέας: Ελευθεριάδης Νικόλαος Ι.
ISBN/ISSN: 978-960-301-641-1
© 2002
Περισσότερες πληροφορίες 

Διαταγή πληρωμής και παραγραφή
€22,00
Διαταγή πληρωμής και παραγραφή
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Κοτσίρης. [Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου - τ. 21]
Συγγραφέας: Φρέρης Αναστάσιος
ISBN/ISSN: 978-960-301-668-3
© 2002
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ακάλυπτη επιταγή - 3η έκδοση
€17,50
Ακάλυπτη επιταγή - 3η έκδοση
Από τη βεβαίωση μη πληρωμής ως την είσπραξη. Με υποδείγματα δικογράφων
Συγγραφέας: Καχριμάνης Ιωάννης
ISBN/ISSN: 978-960-301-573-3
© 2001
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η πίστωση έναντι έγγραφων
€26,50
Η πίστωση έναντι έγγραφων
Σύγχρονες πρακτικές. Διάκριση από την ενέγγυο πίστωση
Συγγραφέας: Ψυχομάνης Σπυρίδων
ISBN/ISSN: 978-960-301-550-4
© 2001
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Παραγραφή εν επιδικία
€14,50
Παραγραφή εν επιδικία
Ιδίως στις βραχυπρόθεσμες παραγραφές του εμπορικού δικαίου. Διεύθυνση Σειράς: Λ. Κοτσίρης. [Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου - τ. 17]
Συγγραφέας: Φρέρης Αναστάσιος
ISBN/ISSN: 978-960-301-577-6
© 2001
Περισσότερες πληροφορίες 

Ειδικά ζητήματα από την έκδοση ακάλυπτης επιταγής
€4,50
Ειδικά ζητήματα από την έκδοση ακάλυπτης επιταγής
Τέσσερις αυτοτελείς μελέτες. Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 6]
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, Παμπούκης Κωνσταντίνος Γ.
ISBN/ISSN: 978-960-301-355-2
© 1998
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Μετοπισθογράφηση συναλλαγματικής
€14,50
Μετοπισθογράφηση συναλλαγματικής
άρθρο 20 Ν. 5325/32. Διεύθυνση Σειράς: Λ. Κοτσίρης. [Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου - τ. 1]
Συγγραφέας: Κορδή-Αντωνοπούλου Ματίνα
ISBN/ISSN: 978-960-301-308-0
© 1997
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η ουσιαστική και δικονομική άμυνα του οφειλέτη κατά της διαταγής πληρωμής και κατά τη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων
€5,50
Η ουσιαστική και δικονομική άμυνα του οφειλέτη κατά της διαταγής πληρωμής και κατά τη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων
Συγγραφέας: Κιάντου-Παμπούκη Αλίκη
ISBN/ISSN: 978-960-301-124-
© 1994
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


  • «« Αρχή
  • « Προηγούμενο
  • 1
  • Επόμενο »
  • Τέλος »»
Αποτελέσματα 1 - 16 Από 16
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook