Εκδηλώσεις


Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου

Ταξινόμηση κατά:
     Προβολή ανά σελίδα:  
Παράλληλες εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση και Δίκαιο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
€10,00
Παράλληλες εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση και Δίκαιο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου - τ. 15]. Περιλαμβάνεται συμπλήρωμα για την εφαρμογή του άρθρου 102 ΣΛΕΕ μετά και τις πρόσφατες αποφάσεις “AstraZeneca AB και AstraZenecaplc κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής” (Γενικό Δικαστήριο, υποθ. T-321/05, Συλλογή 2010, σελ. ΙΙ-2805) και “AstraZeneca A και AstraZenecaplc κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής” (Δικαστήριο, υποθ. C-457/10P, της 06.12.2012, αδημ.).
Συγγραφέας: Γρηγοριάδης Λάζαρος Γ.
ISBN/ISSN: 978-960-445-924-7
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η παγκόσμια οικονομική κρίση και μέτρα αντιμετώπισής της
€6,00
Η παγκόσμια οικονομική κρίση και μέτρα αντιμετώπισής της
Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 13]
Συγγραφέας: Ρόκας Νικόλαος Κ.
ISBN/ISSN: 978-960-445-423-5
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Προστασία προσωπικών δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
€12,00
Προστασία προσωπικών δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
Πρόλογος: Κ. Παμπούκης. Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 12]
Συγγραφέας: Ιγγλεζάκης Ιωάννης
ISBN/ISSN: 978-960-445-072-7
© 2006
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Έννοια της σύμβασης εμπορικής διανομής
€12,00
Έννοια της σύμβασης εμπορικής διανομής
Οι κανόνες που διέπουν το πέρας της. Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 11]
Συγγραφέας: Μαστροκώστας Χρήστος
ISBN/ISSN: 978-960-301-953-4
© 2005
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ζητήματα από το δίκαιο της επιταγής
€5,50
Ζητήματα από το δίκαιο της επιταγής
Περιπτώσεις άρσης του αξιοποίνου στο αδίκημα έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, ενέχυρο επιταγής σε διαταγή, σχετικά με την αποποιν. του αδικήματος έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 9]
Συγγραφέας: Μάζης Παναγιώτης
ISBN/ISSN: 978-960-301-757-4
© 2003
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Τα επαγγελματικά βιβλία και το απόσπασμα εξ αυτών
€8,50
Τα επαγγελματικά βιβλία και το απόσπασμα εξ αυτών
Ως μέσα απόδειξης κατά τον ΚΠολΔ. Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 10]
Συγγραφέας: Στοϊκός Ευάγγελος
ISBN/ISSN: 978-960-301-760-4
© 2003
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Προσωπική κράτηση για χρηματικές υποχρεώσεις από σύμβαση
€3,00
Προσωπική κράτηση για χρηματικές υποχρεώσεις από σύμβαση
Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 7]
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, Παμπούκης Κωνσταντίνος Γ.
ISBN/ISSN: 978-960-301-403-6
© 1999
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η δικαστική απαγόρευση της είσπραξης εγγυητικής επιστολής ή ενέγγυας πίστωσης στην ημεδαπή και αλλοδαπή νομολογία
€4,50
Η δικαστική απαγόρευση της είσπραξης εγγυητικής επιστολής ή ενέγγυας πίστωσης στην ημεδαπή και αλλοδαπή νομολογία
Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 8]
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, Χρυσάνθης Χαράλαμπος
ISBN/ISSN: 978-960-301-450-8
© 1999
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ειδικά ζητήματα από την έκδοση ακάλυπτης επιταγής
€4,50
Ειδικά ζητήματα από την έκδοση ακάλυπτης επιταγής
Τέσσερις αυτοτελείς μελέτες. Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 6]
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, Παμπούκης Κωνσταντίνος Γ.
ISBN/ISSN: 978-960-301-355-2
© 1998
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Το δίκαιο της βιομηχανικής και της πνευματικής ιδιοκτησίας στην πράξη
€14,50
Το δίκαιο της βιομηχανικής και της πνευματικής ιδιοκτησίας στην πράξη
Πέντε γνωμοδοτήσεις σε τέσσερις κύκλους υποθέσεων. Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 5]
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, Παμπούκης Κωνσταντίνος Γ.
ISBN/ISSN: 978-960-301-283-1
© 1996
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Το καθήκον της προσυμβατικής αναγγελίας στην ασφάλιση φερεγγυότητας του οφειλέτη κατά το Ελληνικό και Ιταλικό δίκαιο
€4,50
Το καθήκον της προσυμβατικής αναγγελίας στην ασφάλιση φερεγγυότητας του οφειλέτη κατά το Ελληνικό και Ιταλικό δίκαιο
Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 4]
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, Κιάντος Βασίλειος
ISBN/ISSN: 978-960-301-269-6
© 1996
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ο έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας
€7,50
Ο έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας
Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 3]
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, Παμπούκης Κωνσταντίνος Γ.
ISBN/ISSN: 978-960-301-245-9
© 1996
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Έννοια, λειτουργία και αποτελέσματα του αλληλόχρεου λογαριασμού
€4,50
Έννοια, λειτουργία και αποτελέσματα του αλληλόχρεου λογαριασμού
Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 2]
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, Κονδύλης Δημήτριος
ISBN/ISSN: 978-960-301-231-9
© 1995
Περισσότερες πληροφορίες 

Η αρχή της πλειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία
€7,50
Η αρχή της πλειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία
Μύθος και πραγματικότητα. 4ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου, Ναύπλιο 3-5 Νοεμβρίου 1994. Διεύθυνση Σειράς: Κ. Παμπούκης. [Σειρά: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου τ. 1]
Συγγραφέας: Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου
ISBN/ISSN: 978-960-301-198-3
© 1995
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


  • «« Αρχή
  • « Προηγούμενο
  • 1
  • Επόμενο »
  • Τέλος »»
Αποτελέσματα 1 - 14 Από 14
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook