Εκδηλώσεις


Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ταξινόμηση κατά:
     Προβολή ανά σελίδα:  
Η ιστορία των κυβερνητικών και διοικητικών θεσμών στην Ελλάδα
€20,00
Η ιστορία των κυβερνητικών και διοικητικών θεσμών στην Ελλάδα
Διεύθυνση Σειράς: Α. Μακρυδημήτρης. Επιμέλεια Σειράς: Μ.-Η. Πραβίτα. [Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία - τ. 12]
Συγγραφέας: Κωστής Γιάννης, Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία
ISBN/ISSN: 978-960-568-318-4
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α' βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
€30,00
Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α' βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ. Όργανα αιρετά - υπηρεσία. Ευθύνη Αστική - ποινική - πειθαρχική. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ πειθαρχικής διαδικασίας αιρετών και υπηρεσιακών οργάνων
Συγγραφέας: Μακρής Ιωάννης
ISBN/ISSN: 978-960-568-333-7
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η επιχειρηματική δραστηριότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
€15,00
Η επιχειρηματική δραστηριότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Συγγραφέας: Μπέσιλα-Βήκα Ευρυδίκη
ISBN/ISSN: 978-960-445-658-1
© 2011
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας & Συμπληρωματικοί του Κώδικα Νόμοι - Πρόγραμμα Καλλικράτης - Δ' έκδοση
€75,00
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας & Συμπληρωματικοί του Κώδικα Νόμοι - Πρόγραμμα Καλλικράτης - Δ' έκδοση
2011
Συγγραφέας: Μπέσιλα-Βήκα Ευρυδίκη
ISBN/ISSN: 978-960-445-727-4
© 2011
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Τοπική αυτοδιοίκηση - Τόμος ΙΙ - Δ' έκδοση
€40,00
Τοπική αυτοδιοίκηση - Τόμος ΙΙ - Δ' έκδοση
­- Σύγχρονες μέθοδοι οργάνωσης των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ­- Κανονισμοί λειτουργίας - οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας - οργάνωση δομών Δήμων και Νομικών τους Προσώπων (προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις του τελευταίου Κ.Δ.Κ., Ν. 3463/2006 και το
Συγγραφέας: Μπέσιλα-Βήκα Ευρυδίκη
ISBN/ISSN: 978-960-445-698-7
© 2011
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Καλλικράτης και Κοινωνία των Πολιτών
€15,00
Καλλικράτης και Κοινωνία των Πολιτών
Πρόλογος: Θ. Ξηρός. Ιδρυτής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου. Διεύθυνση σειράς: Θ. Κ. Παπαχρίστου, Λ. Μήτρου, Τ. Βιδάλης, Θ. Ξηρός. [Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα - τ. 23]
Συγγραφέας: Γερογιάννη Μαρία Ι.
ISBN/ISSN: 978-960-445-733-5
© 2011
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΙΙ
€45,00
Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΙΙ
Νομαρχιακές - Δημοτικές - Κοινοτικές εκλογές 2006. Εισαγωγικό σημείωμα: Γιώργου Σταυρόπουλου, Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας
Συγγραφέας: Κωνσταντίνου Σουλτάνα Δ., Φλίγγου Γεωργία Χ.
ISBN/ISSN: 978-960-445-571-3
© 2010
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Τοπική αυτοδιοίκηση - Τόμος Ι - Γ' έκδοση
€58,00
Τοπική αυτοδιοίκηση - Τόμος Ι - Γ' έκδοση
Θεσμικό Πλαίσιο - Ευρωπαϊκή Διάσταση. (Υπό το πρίσμα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Προγράμματος «Καλλικράτης»)
Συγγραφέας: Μπέσιλα-Βήκα Ευρυδίκη
ISBN/ISSN: 978-960-445-599-7
© 2010
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Οικονομικά δήμων και κοινοτήτων
€15,00
Οικονομικά δήμων και κοινοτήτων
Συγγραφέας: Ρεπούσης Σπυρίδων
ISBN/ISSN: 978-960-445-273-6
© 2008
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων - Ν. 3463/2006
€15,00
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων - Ν. 3463/2006
Επιμέλεια: Κ. Π. Βατάλης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 12]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-445-276-7
© 2008
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Πρακτικός οδηγός διοίκησης δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων
€30,00
Πρακτικός οδηγός διοίκησης δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων
Σύμφωνα με το νέο κώδικα δήμων και κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)
Συγγραφέας: Κουτσουλιάνος Χριστόδουλος
ISBN/ISSN: 978-960-445-371-9
© 2008
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Τοπική αυτοδιοίκηση - Τόμος ΙΙΙ
€30,00
Τοπική αυτοδιοίκηση - Τόμος ΙΙΙ
Ειδικά θέματα
Συγγραφέας: Μπέσιλα-Βήκα Ευρυδίκη
ISBN/ISSN: 978-960-445-370-2
© 2008
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Οδηγός συγχωνεύσεων - διασπάσεων των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.
€24,00
Οδηγός συγχωνεύσεων - διασπάσεων των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.
Με βάση το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
Συγγραφέας: Κουτσουλιάνος Χριστόδουλος
ISBN/ISSN: 978-960-445-161-6
© 2007
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων
€12,00
Κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων
[Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 10]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-445-234-7
© 2007
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων  - Ν. 3463/2006
€66,00
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων - Ν. 3463/2006
Θεμελιώδεις διατάξεις (Σύνταγμα, Συνθήκη ΕΚ, Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας), Κατ άρθρο του ΚΔΚ (Επίσημα ερμηνευτικά κείμενα, Σχετικές και ειδικές διατάξεις), Δικονομία των εκλογικών διαφορών
Συγγραφέας: Τάχος Αναστάσιος
ISBN/ISSN: 978-960-445-106-5
© 2006
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
€38,00
Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Πρόλογος: Γιώργου Σταυρόπουλου, Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας
Συγγραφέας: Πικραμένος Μιχάλης Ν., Μαυροπόδη Δήμητρα
ISBN/ISSN: 978-960-445-100-6
© 2006
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


  • «« Αρχή
  • « Προηγούμενο
  • 1
  • Επόμενο »
  • Τέλος »»
Αποτελέσματα 1 - 16 Από 16
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook