Διοικητική Δικονομία

Ταξινόμηση κατά:
     Προβολή ανά σελίδα:  
Αποτελέσματα 1 - 20 Από 57
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας - Στ' έκδοση
€85,00
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας - Στ' έκδοση
Κατ’ άρθρο ερμηνεία - νομολογία. • Ν. 2717/1999 (ΚΔιοικΔικ), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του μέχρι και το Ν 4446/2016 • Σχετικές κατ’ άρθρο διατάξεις • Νομολογία ΣτΕ και Διοικητικών Δικαστηρίων • Συναφής νομολογία Αρείου Πάγου και Πολιτικών Δικαστηρίων • Αίτηση ακύρωσης (άρθρα 99 Ν 2961/2001 και 75 Ν 2238/1994) • Πρότυπη δίκη (άρθρο 1 Ν 3900/2010) • Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του μέχρι και το Ν 4369/2016 • Πρακτική εφαρμογή ενώπιον των δικαστηρίων
Συγγραφέας: Μωυσίδης Βλαδίμηρος Δ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-542-3
© 2017
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η πιλοτική δίκη του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010
€25,00
Η πιλοτική δίκη του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010
Μια δογματική προσέγγιση ενός αμφιλεγόμενου δικονομικού θεσμού. ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ
Συγγραφέας: Λαδά Ζωή
ISBN/ISSN: 978-960-568-634-5
© 2017
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το ΣτΕ» και Ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας»
€12,00
Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το ΣτΕ» και Ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας»
Φεβρουάριος 2016. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 8]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-393-1
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η ενδικοφανής προσφυγή - Β' έκδοση
€38,00
Η ενδικοφανής προσφυγή - Β' έκδοση
Πρόλογος: Πρεβεδούρου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ
Συγγραφέας: Κυβέλος Σωτήριος Κ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-400-6
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η ενεργητική νομιμοποίηση  ως προϋπόθεση του παραδεκτού  στην αίτηση ακύρωσης
€22,00
Η ενεργητική νομιμοποίηση ως προϋπόθεση του παραδεκτού στην αίτηση ακύρωσης
Πρόλογος: Ευγενία Β. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Συγγραφέας: Σκιαδά Αριάδνη
ISBN/ISSN: 978-960-568-526-3
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης
€68,00
Η δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης
(Ν. 4055/2012, 4239/2014). Πρόλογος: Παναγιώτης Ο. Πικραμμένος
Συγγραφέας: Αργυρός Αντώνης Π.
ISBN/ISSN: 978-960-568-245-3
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Β' έκδοση
€26,00
Η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Β' έκδοση
Συγγραφέας: Κόρσου-Παναγοπούλου Μαρία-Ελένη Θ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-287-3
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο - 6η έκδοση
€90,00
Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο - 6η έκδοση
Συγγραφέας: Δαγτόγλου Πρόδρομος Δ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-084-8
© 2014
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η δεσμευτική ενέργεια των αποφάσεων της ποινικής και πολιτικής δικαιοδοσίας στη διοικητική δίκη
€55,00
Η δεσμευτική ενέργεια των αποφάσεων της ποινικής και πολιτικής δικαιοδοσίας στη διοικητική δίκη
Πρόλογος: Κωνσταντίνος Ε. Γώγος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Συγγραφέας: Παυλίδου Ευαγγελία
ISBN/ISSN: 978-960-568-090-9
© 2014
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου
€32,00
Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου
Συγγραφέας: Γέροντας Απόστολος
ISBN/ISSN: 978-960-568-149-4
© 2014
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η κατάργηση της διοικητικής δίκης
€32,00
Η κατάργηση της διοικητικής δίκης
Συγγραφέας: Πρεβεδούρου Ευγενία
ISBN/ISSN: 978-960-445-925-4
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η ανυπόστατη διοικητική πράξη
€28,00
Η ανυπόστατη διοικητική πράξη
Συγγραφέας: Γώγος Κωνσταντίνος
ISBN/ISSN: 978-960-445-909-4
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων
€42,00
Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων
και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος
Συγγραφέας: Πικραμένος Μιχάλης Ν.
ISBN/ISSN: 978-960-445-891-2
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δικονομία Συμβουλίου της Επικρατείας - Κατ' άρθρο νομολογία
€95,00
Δικονομία Συμβουλίου της Επικρατείας - Κατ' άρθρο νομολογία
Π.Δ. 18/1989: Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας - Ν. 3886/10: Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων (αίτηση ασφαλιστικών μέτρων) Αίτηση Ακυρώσεως – Αίτηση αναιρέσεως – Υπαλληλική προσφυγή – Αίτηση ασφαλιστικών
Συγγραφέας: Εμπέογλου Ε. Αβραάμ
ISBN/ISSN: 978-960-445-852-3
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση
€38,00
Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση
και το ένδικο βοήθημα των αντιρρήσεων κατά της κράτησης
Συγγραφέας: Δετσαρίδης Χρήστος
ISBN/ISSN: 978-960-445-710-6
© 2011
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση
€65,00
Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση
3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων. Επιμέλεια: Αντ. Μακρυδημήτρης, Μ. Σαματάς, Λ. Μαρούδας, Μ.-Ηλ. Πραβίτα
Συγγραφέας: 3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων
ISBN/ISSN: 978-960-445-659-8
© 2011
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ερμηνεία κώδικα διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Δ' έκδοση
€100,00
Ερμηνεία κώδικα διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Δ' έκδοση
Κατ` άρθρο συστηματική ερμηνεία, επίσημα ερμηνευτικά κείμενα, βιβλιογραφία, σχετικές διατάξεις, ειδική νομολογία και επιλογή βασικής νομολογίας, γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, πορίσματα Συν. Πολίτη, βασικές εγκύκλιοι Υπ. Εσωτ., οι χάρτες υποχρεώσεων
Συγγραφέας: Τάχος Αναστάσιος
ISBN/ISSN: 978-960-445-431-0
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ο «εξευρωπαϊσμός» του εθνικού διοικητικού και δικονομικού δικαίου
€40,00
Ο «εξευρωπαϊσμός» του εθνικού διοικητικού και δικονομικού δικαίου
Συγγραφέας: Γέροντας Απόστολος
ISBN/ISSN: 978-960-445-450-1
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύγχρονες τάσεις στη διοικητική επιστήμη: «Νέα Δημόσια Διοίκηση», εταιρική κοινωνική ευθύνη και κοινωνία των πολιτών
€75,00
Σύγχρονες τάσεις στη διοικητική επιστήμη: «Νέα Δημόσια Διοίκηση», εταιρική κοινωνική ευθύνη και κοινωνία των πολιτών
2ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων. Επιμέλεια: Α. Μακρυδημήτρης, Λ. Μαρούδας, Μ.-Η. Πραβίτα
Συγγραφέας: Αγγελής Άνυτος, Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, Αγγελής Βασίλειος, Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, Αλεξόπουλος Άρης, Αναστασίου Αναστάσιος, Άννινος Λουκάς, Αντωνίου Θεοδώρα, Αργυριάδης Δημήτριος, Ασπρίδης Γιώργος, Ασωνίτης Στέφανος, Γάκη Ελένη, Γαλανού Μαρία Ανδρ., Γεωργιάδης Παναγιώτης, Γιαννάς Πρόδρομος, Γραμματικόπουλος Ηλίας, Δημητριάδη Ζωή, Δόκου Μαρία, Ευαγγελινός Κωνσταντίνος, Ευθυμίου Ευθύμιος, Θεοδοσιάδη Αλεξάνδρα, Θεοτοκάς Ιωάννης, Καλδή-Κουλικίδου Θεοδώρα, Καρβούνης Αντώνιος, Καρκατσούλης Παναγιώτης, Κλειδόπουλος Παναγιώτης, Κοντιάδης Ξενοφών, Κουπίδης Σωτήριος, Κουταλάκης Χαράλαμπος, Κούτσικος Κωνσταντίνος, Κουφοδόντης Ιάσων, Κτιστάκη Σταυρούλα, Κυριακίδου Ολίβια, Κωσταγιόλας Πέτρος, Λαβράνος Δημήτριος, Λάππας Γιώργος, Λιάσκα Αιμιλία, Λιβεράκος Παναγιώτης, Λυκογιάννη Βασιλική, Μαλινδρέτος Γεώργιος, Μαντέ Σοφία, Μαρούδας Θεόδωρος, Μαρούδας Λεωνίδας, Ματάκος Αθανάσιος, Μαύρη Μαρία, Μαυρομούστακου Ήβη, Μοσχάτ Ελένη, Μπαλωμένος Παναγιώτης, Μπεκιάρης Μιχαήλ, Μπέλλος Στέφανος, Μπέσιλα-Βήκα Ευρυδίκη, Μπιμπίτσος Χρήστος, Μποτετζάγιας Ιωσήφ, Μυλωνάς Βασίλειος, Ναγόπουλος Νικόλαος, Ναλπαντίδου Σόνια, Νικολάου Ιωάννης, Ντινάκη Φωτούλα, Οικονόμου Θεόδωρος, Παναγιωτοπούλου Ρόη, Παπαβασιλείου Λάζαρος, Παπαβλασσόπουλος Αθανάσιος, Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, Παπαδημητρόπουλος Δημήτρης, Παπαδογιάννη Αικατερίνη, Παπαδόπουλος Δημήτριος, Παπαδόπουλος Φίλιππος, Παπακωνσταντίνου Απόστολος, Παπαχριστόπουλος Κωνσταντίνος, Παρούτης Σπυρίδων, Πασιόπουλος Γεώργιος, Πετράκη Γεωργία, Πλατής Χαράλαμπος, Πλυμάκης Ιωσήφ, Πολυζωίδης Περικλής, Πρεβεζάνου Κωνσταντίνα, Προγουλάκη Μαρία, Ρακιντζής Λέανδρος Τ., Ρουμελιώτης Μιχαήλ, Σάββας Ιωάννης, Σαλαμούρα Μαρία, Σαματάς Μηνάς, Στεφοπούλου Ευφροσύνη, Στογιαννίδου Μαριάνθη, Ταμπούρης Ευθύμιος, Τσέκος Θεόδωρος, Φαλάρας Ευάγγελος, Φάντι Ρουμπέρτα, Φατούρου Κωνσταντίνα, Φεφές Μιχαήλ, Φωτεινού Ευαγγελία, Χαβιάρας Ζαννής, Χάλαρης Ιωάννης, Χατζηαναστασίου Γεώργιος, Χατζής Αριστείδης, Χριστονάκης Γεώργιος, Χυτήρης Λεωνίδας, Ψημίτης Μιχαήλ, Ψυχογιός Αλέξανδρος, Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
ISBN/ISSN: 978-960-445-478-5
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Σύνταγμα και Διοικητικοί Δικονομικοί Νόμοι - Β' έκδοση
€60,00
Σύνταγμα και Διοικητικοί Δικονομικοί Νόμοι - Β' έκδοση
Συγγραφέας: Ρέμελης Κωνσταντίνος
ISBN/ISSN: 978-960-445-439-6
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Αποτελέσματα 1 - 20 Από 57
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook