Εκδηλώσεις


Διοικητική Δικονομία

Ταξινόμηση κατά:
     Προβολή ανά σελίδα:  
Αποτελέσματα 1 - 20 Από 57
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου - Τεύχος
€25,00
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου - Τεύχος
Νομοθεσία - Νομολογία - Θεωρία. Συντακτική επιτροπή: Σπ. Καραλής, Ευ. Κουτούπα, Κ. Ρέμελης, Σ. Λύτρας, Γ. Σιούτη, Σπ. Φλογαΐτης
Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό
ISBN/ISSN: 978-1790-7322
© 2018
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου - (Συνδρομή φοιτητών)
€75,00
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου - (Συνδρομή φοιτητών)
| Νομοθεσία - Νομολογία - Θεωρία. Συντακτική επιτροπή: Σπ. Καραλής, Ευ. Κουτούπα, Κ. Ρέμελης, Σ. Λύτρας, Γ. Σιούτη, Σπ. Φλογαΐτης
Συγγραφέας: Επιστημονικό Περιοδικό
ISBN/ISSN: 978-1790-7322-3
© 2018
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το ΣτΕ» και Ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας»
€12,00
Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το ΣτΕ» και Ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας»
Ιούνιος 2018. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 8]
Συγγραφέας: Εκδόσεις Σάκκουλα
ISBN/ISSN: 978-960-568-825-7
© 2018
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας - Στ' έκδοση
€85,00
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας - Στ' έκδοση
Κατ’ άρθρο ερμηνεία - νομολογία. • Ν. 2717/1999 (ΚΔιοικΔικ), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του μέχρι και το Ν 4446/2016 • Σχετικές κατ’ άρθρο διατάξεις • Νομολογία ΣτΕ και Διοικητικών Δικαστηρίων • Συναφής νομολογία Αρείου Πάγου και Πολιτικών Δικαστηρίων • Αίτηση ακύρωσης (άρθρα 99 Ν 2961/2001 και 75 Ν 2238/1994) • Πρότυπη δίκη (άρθρο 1 Ν 3900/2010) • Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του μέχρι και το Ν 4369/2016 • Πρακτική εφαρμογή ενώπιον των δικαστηρίων
Συγγραφέας: Μωυσίδης Βλαδίμηρος Δ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-542-3
© 2017
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η πιλοτική δίκη του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010
€25,00
Η πιλοτική δίκη του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010
Μια δογματική προσέγγιση ενός αμφιλεγόμενου δικονομικού θεσμού. ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ
Συγγραφέας: Λαδά Ζωή
ISBN/ISSN: 978-960-568-634-5
© 2017
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η ενδικοφανής προσφυγή - Β' έκδοση
€38,00
Η ενδικοφανής προσφυγή - Β' έκδοση
Πρόλογος: Πρεβεδούρου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ
Συγγραφέας: Κυβέλος Σωτήριος Κ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-400-6
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η ενεργητική νομιμοποίηση  ως προϋπόθεση του παραδεκτού  στην αίτηση ακύρωσης
€22,00
Η ενεργητική νομιμοποίηση ως προϋπόθεση του παραδεκτού στην αίτηση ακύρωσης
Πρόλογος: Ευγενία Β. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Συγγραφέας: Σκιαδά Αριάδνη
ISBN/ISSN: 978-960-568-526-3
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης
€68,00
Η δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης
(Ν. 4055/2012, 4239/2014). Πρόλογος: Παναγιώτης Ο. Πικραμμένος
Συγγραφέας: Αργυρός Αντώνης Π.
ISBN/ISSN: 978-960-568-245-3
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Β' έκδοση
€26,00
Η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Β' έκδοση
Συγγραφέας: Κόρσου-Παναγοπούλου Μαρία-Ελένη Θ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-287-3
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο - 6η έκδοση
€90,00
Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο - 6η έκδοση
Συγγραφέας: Δαγτόγλου Πρόδρομος Δ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-084-8
© 2014
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η δεσμευτική ενέργεια των αποφάσεων της ποινικής και πολιτικής δικαιοδοσίας στη διοικητική δίκη
€55,00
Η δεσμευτική ενέργεια των αποφάσεων της ποινικής και πολιτικής δικαιοδοσίας στη διοικητική δίκη
Πρόλογος: Κωνσταντίνος Ε. Γώγος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Συγγραφέας: Παυλίδου Ευαγγελία
ISBN/ISSN: 978-960-568-090-9
© 2014
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου
€32,00
Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου
Συγγραφέας: Γέροντας Απόστολος
ISBN/ISSN: 978-960-568-149-4
© 2014
Περισσότερες πληροφορίες 

Η κατάργηση της διοικητικής δίκης
€32,00
Η κατάργηση της διοικητικής δίκης
Συγγραφέας: Πρεβεδούρου Ευγενία
ISBN/ISSN: 978-960-445-925-4
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η ανυπόστατη διοικητική πράξη
€28,00
Η ανυπόστατη διοικητική πράξη
Συγγραφέας: Γώγος Κωνσταντίνος
ISBN/ISSN: 978-960-445-909-4
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων
€42,00
Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων
και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος
Συγγραφέας: Πικραμένος Μιχάλης Ν.
ISBN/ISSN: 978-960-445-891-2
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δικονομία Συμβουλίου της Επικρατείας - Κατ' άρθρο νομολογία
€95,00
Δικονομία Συμβουλίου της Επικρατείας - Κατ' άρθρο νομολογία
Π.Δ. 18/1989: Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας - Ν. 3886/10: Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων (αίτηση ασφαλιστικών μέτρων) Αίτηση Ακυρώσεως – Αίτηση αναιρέσεως – Υπαλληλική προσφυγή – Αίτηση ασφαλιστικών
Συγγραφέας: Εμπέογλου Ε. Αβραάμ
ISBN/ISSN: 978-960-445-852-3
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση
€38,00
Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση
και το ένδικο βοήθημα των αντιρρήσεων κατά της κράτησης
Συγγραφέας: Δετσαρίδης Χρήστος
ISBN/ISSN: 978-960-445-710-6
© 2011
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση
€65,00
Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση
3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων. Επιμέλεια: Αντ. Μακρυδημήτρης, Μ. Σαματάς, Λ. Μαρούδας, Μ.-Ηλ. Πραβίτα
Συγγραφέας: 3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων
ISBN/ISSN: 978-960-445-659-8
© 2011
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ερμηνεία κώδικα διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Δ' έκδοση
€100,00
Ερμηνεία κώδικα διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Δ' έκδοση
Κατ` άρθρο συστηματική ερμηνεία, επίσημα ερμηνευτικά κείμενα, βιβλιογραφία, σχετικές διατάξεις, ειδική νομολογία και επιλογή βασικής νομολογίας, γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, πορίσματα Συν. Πολίτη, βασικές εγκύκλιοι Υπ. Εσωτ., οι χάρτες υποχρεώσεων
Συγγραφέας: Τάχος Αναστάσιος
ISBN/ISSN: 978-960-445-431-0
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ο «εξευρωπαϊσμός» του εθνικού διοικητικού και δικονομικού δικαίου
€40,00
Ο «εξευρωπαϊσμός» του εθνικού διοικητικού και δικονομικού δικαίου
Συγγραφέας: Γέροντας Απόστολος
ISBN/ISSN: 978-960-445-450-1
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Αποτελέσματα 1 - 20 Από 57
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook