Εκδηλώσεις


Δημόσιες Συμβάσεις

Ταξινόμηση κατά:
     Προβολή ανά σελίδα:  
Αποτελέσματα 1 - 20 Από 27
Δημόσιες Συμβάσεις - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο
€90,00
Δημόσιες Συμβάσεις - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο
Νόμοι 4412/2016 και 4413/2013. Διεύθυνση έκδοσης: Χριστιανός Βασίλειος Α., Καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομική Σχολή Αθηνών, Πανάγος Θεόδωρος Κ., Δικηγόρος ΔΝ, Επισκ. Καθηγητής Δικαίου Ενέργειας Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Συγγραφέας: Κώτσηρας Γεώργιος Α., Παλιού Ελίνα Π., Πανάγος Θεόδωρος Κ., Σπηλιοπούλου Βασιλική Ν., Φωτέας Σωτήριος Π., Χριστιανός Βασίλειος Α.
ISBN/ISSN: 978-960-568-782-3
© 2018
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δημόσιες Συμβάσεις - Ν. 4412/2016 - Ερμηνεία κατ' άρθρο
€125,00
Δημόσιες Συμβάσεις - Ν. 4412/2016 - Ερμηνεία κατ' άρθρο
Σχετικές διατάξεις – Νομολογία. Τόμος Ι: Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων βιβλίου Ι - Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. - Δικαστική προστασία στο προσυμβατικό στάδιο
Συγγραφέας: Βλάχου Ευαγγελία Γ., Ράικος Δημήτριος Γ., Σαββίδη Ευανθία Κ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-792-2
© 2018
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων - Β' έκδοση
€95,00
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων - Β' έκδοση
Συγγραφέας: Ράικος Δημήτριος Γ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-559-1
© 2017
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Το θεμελιώδες δικαίωμα στην αποτελεσματική (και πραγματική) προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις σε περίοδο κρίσης
€24,00
Το θεμελιώδες δικαίωμα στην αποτελεσματική (και πραγματική) προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις σε περίοδο κρίσης
Το «παράδειγμα» της ακριβής δικαιοσύνης - μια αποκλίνουσα σχέση δικαίου και δικαιοσύνης
Συγγραφέας: Δέγλερης Παναγιώτης Εμμ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-367-2
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης
€40,00
Η Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης
– Ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 148/8.8.2016) – Πίνακες Αντιστοίχισης Άρθρων: Ν. 4413/2016 και Οδηγίας 2014/23/ΕΕ - Οδηγίας 2014/23/ΕΕ και Ν. 4413/2016. Πρόλογος: Θεόδωρος Π. Φορτσάκης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, τ. Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Συγγραφέας: Κίτσος Ιωάννης Δ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-487-7
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η κατασκευαστική διαιτησία
€50,00
Η κατασκευαστική διαιτησία
Πρόλογος: Παναγιώτης Πικραμένος, Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., Πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός
Συγγραφέας: Κάρμου Βασιλική, Οικονόμου Παναγιώτης, Τροβά Ελένη
ISBN/ISSN: 978-960-568-518-8
© 2016
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δημόσια Έργα & Μελέτες - Συμπλήρωμα νομολογίας 2012-2014
€20,00
Δημόσια Έργα & Μελέτες - Συμπλήρωμα νομολογίας 2012-2014
Κατ’ άρθρο νομολογία ΑΕΔ, ΣτΕ, ΑΠ, ΔΕΕ(ΔΕΚ)
Συγγραφέας: Παπαευαγγέλου Θωμάς
ISBN/ISSN: 978-960-568-278-1
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα και Συμβάσεις Παραχώρησης
€65,00
Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα και Συμβάσεις Παραχώρησης
Συνεργασίες δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για την ανάπτυξη δημοσίων υποδομών με ιδιωτικές επενδύσεις κεφαλαίων. Σύμφωνα με το διεθνές, το ευρωπαϊκό ενωσιακό και το ελληνικό δίκαιο
Συγγραφέας: Κίτσος Ιωάννης Δ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-076-3
© 2014
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δημόσιες συμβάσεις  & Πανεπιστήμιο στο νέο θεσμικό πλαίσιο
€30,00
Δημόσιες συμβάσεις & Πανεπιστήμιο στο νέο θεσμικό πλαίσιο
Ν. 4281/2014 - Ν. 4270/2014 - Ν. 4009/2011
Συγγραφέας: Μαυρίδης Στυλιανός Δ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-183-8
© 2014
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις
€38,00
Η προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις
Οι «δικονομικές» Οδηγίες 89/665 - 92/13 - 2007/66 και ο Νόμος 3886/2010. Θεωρία - Νομολογία. Επιμέλεια: Βαΐα Στεργιοπούλου
Συγγραφέας: Δέγλερης Παναγιώτης Εμμ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-029-9
© 2013
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η συμβατική παραχώρηση δημοσίου έργου
€35,00
Η συμβατική παραχώρηση δημοσίου έργου
Διαδικασίες ανάθεσης και προσυμβατική προστασία των διαγωνιζομένων
Συγγραφέας: Μεσσήνη Μαρία Γ.
ISBN/ISSN: 978-960-445-960-5
© 2013
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δημόσια έργα & Μελέτες - Β' έκδοση & Νομοθετικό συμπλήρωμα νομολογίας 2012-2014
€105,00
Δημόσια έργα & Μελέτες - Β' έκδοση & Νομοθετικό συμπλήρωμα νομολογίας 2012-2014
Συλλογή νομοθεσίας - Κατ’ άρθρο νομολογία ΑΕΔ, ΣτΕ, ΑΠ, ΕΣ, ΔΕΕ(ΔΕΚ)
Συγγραφέας: Παπαευαγγέλου Θωμάς
ISBN/ISSN: 978-960-445-831-8
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Το ένδικο βοήθημα της αγωγής στο πεδίο των διαφορών από διοικητικές συμβάσεις
€45,00
Το ένδικο βοήθημα της αγωγής στο πεδίο των διαφορών από διοικητικές συμβάσεις
Συγγραφέας: Ράικος Δημήτριος Γ.
ISBN/ISSN: 978-960-445-505-8
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δίκαιο δημοσίων έργων
€85,00
Δίκαιο δημοσίων έργων
Η διοικητική σύμβαση - Ανάθεση - Εκτέλεση - Δικαστική προστασία (κατά το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο)
Συγγραφέας: Γέροντας Απόστολος
ISBN/ISSN: 978-960-445-387-0
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Το θεσμικό πλαίσιο σύναψης των δημοσίων συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα
€35,00
Το θεσμικό πλαίσιο σύναψης των δημοσίων συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα
Η δημόσια ηλεκτρονική προμήθεια - Το ενιαίο κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο
Συγγραφέας: Πανάγος Θεόδωρος Κ.
ISBN/ISSN: 978-960-445-413-6
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Συμβάσεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου
€90,00
Συμβάσεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου
Υποδείγματα Συμβάσεων: Έργου - Παροχής υπηρεσιών - Εργασίας. Ερμηνευτικά σχόλια - Νομικά έγγραφα/δικόγραφα - Νομολογία. Σειρά: Σύγχρονη Δικηγορική Πρακτική -1
Συγγραφέας: Αλεξίου Νάγια, Αναστασόπουλος Δημήτρης, Μιχαηλόπουλος Γρηγόρης
ISBN/ISSN: 978-960-445-466-2
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων
€75,00
Το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων
Συγγραφέας: Τροβά Ελένη, Σκουρής Παναγιώτης
ISBN/ISSN: 978-960-445-468-6
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δίκαιο προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου - Τόμος ΙΙ - Β΄ έκδοση
€90,00
Δίκαιο προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου - Τόμος ΙΙ - Β΄ έκδοση
Επιλογή νομολογίας προσωρινής δικαστικής προστασίας (Ν. 2522/97) Σ.τ.Ε. – Πρωτοδικείων – Δ.Ε.Κ. Επιμέλεια-Συνεργασία: Αναστάσιος Μ. Βιρβιλιός, Βαΐα Β. Στεργιοπούλου
Συγγραφέας: Δέγλερης Παναγιώτης Εμμ.
ISBN/ISSN: 978-960-445-493-8
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δίκαιο προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου - Τόμος Ι - Β΄ έκδοση
€90,00
Δίκαιο προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου - Τόμος Ι - Β΄ έκδοση
Κωδικοποιημένη Νομοθεσία Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημοσίου, ενημερωμένη μέχρι και τα νομοθετήματα:Ν. 3614/2007, Ν. 3601/2007, Ν. 3580/2007, Π.Δ. 118/2007, Π.Δ. 59/2007, Π.Δ. 60/2007, Κ.Υ.Α. 20977/2007. Επιμέλεια: Β. Στεργιοπούλου, Σ. Κωνσταντινίδου
Συγγραφέας: Δέγλερης Παναγιώτης Εμμ.
ISBN/ISSN: 978-960-445-308-5
© 2008
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ασφαλιστικά μέτρα στις δημόσιες συμβάσεις
€44,00
Ασφαλιστικά μέτρα στις δημόσιες συμβάσεις
Συγγραφέας: Σοφιαλίδης Απόστολος
ISBN/ISSN: 978-960-445-246-0
© 2007
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Αποτελέσματα 1 - 20 Από 27
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook