Εκδηλώσεις


Υποδείγματα δικογράφων

Επιλέξτε μία υπο-κατηγορία:   

Ταξινόμηση κατά:
     Προβολή ανά σελίδα:  
Πολιτική Δικονομία - Β' έκδοση
€55,00
Πολιτική Δικονομία - Β' έκδοση
Επικαιροποιημένη και με το ν. 4512/2018. Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα
Συγγραφέας: Απαλαγάκη Χαρούλα, Διαμαντόπουλος Γεώργιος Ν., Μακρίδου Καλλιόπη
ISBN/ISSN: 978-960-568-762-5
© 2018
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική διαδικασία
€18,00
Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική διαδικασία
Ζητήματα δικαστηριακής πρακτικής - Σύντομη θεωρια - Υποδείγματα
Συγγραφέας: Σουσούρας Δημήτριος Χρ.
ISBN/ISSN: 978-960-568-290-3
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α' βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
€30,00
Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α' βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ. Όργανα αιρετά - υπηρεσία. Ευθύνη Αστική - ποινική - πειθαρχική. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ πειθαρχικής διαδικασίας αιρετών και υπηρεσιακών οργάνων
Συγγραφέας: Μακρής Ιωάννης
ISBN/ISSN: 978-960-568-333-7
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δυσμενή μέτρα κατά δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων
€35,00
Δυσμενή μέτρα κατά δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων
Καταλογισμός – Αργία – Διαθεσιμότητα – Μειώσεις συντάξεων. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Συγγραφέας: Χριστοφορίδης Σπύρος Ν.
ISBN/ISSN: 978-960-568-083-1
© 2014
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο
€85,00
Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο
Συστηματική ερμηνεία. Νομοθεσία - Νομολογία - Υποδείγματα αγωγών και αιτήσεων
Συγγραφέας: Παπαστερίου Δημήτριος Η.
ISBN/ISSN: 978-960-568-167-8
© 2014
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Διαταγή Απόδοσης Μισθίου
€45,00
Διαταγή Απόδοσης Μισθίου
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ Ν. 4055/2012. Συστηματική ερμηνεία των άρθρ. 662Α-662Θ ΚΠολΔ – Ουσιαστική και δικονομική έρευνα ζητημάτων – Άμυνα οφειλέτη – Υποδείγματα – Κείμενα σημαντικών δικαστικών αποφάσεων
Συγγραφέας: Παπαδάκης Χαράλαμπος Δ.
ISBN/ISSN: 978-960-445-958-2
© 2013
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Συμβάσεις σύγχρονου εμπορίου
€60,00
Συμβάσεις σύγχρονου εμπορίου
• Συμβάσεις Διαχείρισης Άυλων Αγαθών • Συμβάσεις Διεπιχειρηματικής Συνεργασίας. Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία – Υποδείγματα συμβάσεων, νομικών εγγράφων και δικογράφων. Σειρά: Σύγχρονη Δικηγορική Πρακτική Νο. 2
Συγγραφέας: Αναστασόπουλος Δημήτρης, Μιχαηλόπουλος Γρηγόρης
ISBN/ISSN: 978-960-445-648-2
© 2011
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Πρακτική διοικητικών υποθέσεων Ι
€75,00
Πρακτική διοικητικών υποθέσεων Ι
Κώδικας διοικητικής διαδικασίας. Ν. 2690/1999, Αιτιολογική Έκθεση - Σχόλια, Κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, Κατ' άρθρο νομολογία, Υποδείγματα διοικητικών προσφυγών, Πίνακες προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων διοίκησης
Συγγραφέας: Ρηγόπουλος Νικόλαος Κ.
ISBN/ISSN: 978-960-445-555-3
© 2010
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Συμβάσεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου
€90,00
Συμβάσεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου
Υποδείγματα Συμβάσεων: Έργου - Παροχής υπηρεσιών - Εργασίας. Ερμηνευτικά σχόλια - Νομικά έγγραφα/δικόγραφα - Νομολογία. Σειρά: Σύγχρονη Δικηγορική Πρακτική -1
Συγγραφέας: Αλεξίου Νάγια, Αναστασόπουλος Δημήτρης, Μιχαηλόπουλος Γρηγόρης
ISBN/ISSN: 978-960-445-466-2
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος στην πράξη
€90,00
Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος στην πράξη
Θεωρία - Περιπτωσιολογία - Υποδείγματα - Νομολογία
Συγγραφέας: Σιάμκουρης Νίκος
ISBN/ISSN: 978-960-445-501-0
© 2009
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Η μίσθωση πράγματος στην πράξη
€80,00
Η μίσθωση πράγματος στην πράξη
Οδηγός επίλυσης μισθωτικών διαφορών. Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα. Επιμέλεια: Β. Πολυζωϊδου, Α. Καρακάση
Συγγραφέας: Σιάμκουρης Νίκος
ISBN/ISSN: 978-960-445-347-4
© 2008
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Πρακτική ποινικών υποθέσεων - Συμπλήρωμα
€32,00
Πρακτική ποινικών υποθέσεων - Συμπλήρωμα
Θεωρία ποινικής δικονομίας, Νομολογιακή τεκμηρίωση, Υποδείγματα: αιτήσεων, υπομνημάτων, αγορεύσεων, βουλευμάτων, αποφάσεων, ενδίκων μέσων και βοηθημάτων
Συγγραφέας: Κόλιας Κωνσταντίνος
ISBN/ISSN: 978-960-301-934-8
© 2005
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Πρακτική αστικών υποθέσεων ΙΙ - 2005
€88,00
Πρακτική αστικών υποθέσεων ΙΙ - 2005
Νέο έργο. Δικαστικές και εξώδικες πράξεις και ενέργειες του ΑΚ και του ΚΠολΔ. Επιμέλεια: Α. Μπορομπόκα, Ε. Παρδάλη
Συγγραφέας: Σιάμκουρης Νίκος
ISBN/ISSN: 978-960-301-960-7
© 2005
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Πρακτική αστικών υποθέσεων ΙΙ - 2005 - CD-Rom Ενημέρωσης
€88,00
Πρακτική αστικών υποθέσεων ΙΙ - 2005 - CD-Rom Ενημέρωσης
Codex CD-ROM Ενημέρωσης. Περιέχει δικαστικές και εξώδικες πράξεις και ενέργειες του ΑΚ & του ΚΠολΔ
Συγγραφέας: Σιάμκουρης Νίκος, CODEX - Ηλεκτρονική Σειρά (CD Rom)
ISBN/ISSN: 978-05-30-026
© 2005
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ευθύνη από διακινδύνευση
€52,00
Ευθύνη από διακινδύνευση
Οι λόγοι περιορισμού και απαλλαγής από την ευθύνη
Συγγραφέας: Δημοπούλου Ζαφειρία
ISBN/ISSN: 978-960-301-713-0
© 2003
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Πρακτική αστικών υποθέσεων Ι - 2001  - CD Rom
€82,00
Πρακτική αστικών υποθέσεων Ι - 2001 - CD Rom
(Codex CD-ROM) Περιέχει δικαστικές και εξώδικες πράξεις και ενέργειες του ΑΚ & του ΚΠολΔ
Συγγραφέας: Σιάμκουρης Νίκος, CODEX - Ηλεκτρονική Σειρά (CD Rom)
ISBN/ISSN: 978-960-445-105-7
© 2001
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Πρακτική εμπορικών μισθώσεων - CD Rom
€64,50
Πρακτική εμπορικών μισθώσεων - CD Rom
(CODEX - CD Rom) Κατ` άρθρο ερμηνεία του ΠΔ 34/1995 με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 2741/1999. Νομολογιακή τεκμηρίωση, ειδική βιβλιογραφία. Δικόγραφα αγωγών, προτάσεων και εξώδικων δηλώσεων
Συγγραφέας: Παρασκευάς Παναγιώτης
ISBN/ISSN: 978-960-301-568-7
© 2001
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Πρακτική ποινικών υποθέσεων
€73,50
Πρακτική ποινικών υποθέσεων
Θεωρία ποινικής δικονομίας - Νομολογιακή τεκμηρίωση - Υποδείγματα: αιτήσεων, υπομνημάτων, αγορεύσεων, βουλευμάτων, αποφάσεων, ενδίκων μέσεων και βοηθημάτων
Συγγραφέας: Κόλιας Κωνσταντίνος
ISBN/ISSN: 978-960-301-582-2
© 2001
Περισσότερες πληροφορίες 

Πρακτική αστικών υποθέσεων Ι - Β' έκδοση
€82,00
Πρακτική αστικών υποθέσεων Ι - Β' έκδοση
Νέα έκδοση, πλήρως αναθεωρημένη. Δικαστικές και εξώδικες πράξεις και ενέργειες του ΑΚ και του ΚΠολΔ.
Συγγραφέας: Σιάμκουρης Νίκος
ISBN/ISSN: 978-960-301-503-2
© 2000
Περισσότερες πληροφορίες 

Πρακτική εμπορικών μισθώσεων
€64,50
Πρακτική εμπορικών μισθώσεων
Κατ` άρθρο ερμηνεία του ΠΔ 34/1995 με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 2741/1999. Νομολογιακή τεκμηρίωση, ειδική βιβλιογραφία. Δικόγραφα αγωγών, προτάσεων και εξώδικων δηλώσεων
Συγγραφέας: Παρασκευάς Παναγιώτης
ISBN/ISSN: 978-960-301-465-6
© 2000
Περισσότερες πληροφορίες 


  • «« Αρχή
  • « Προηγούμενο
  • 1
  • Επόμενο »
  • Τέλος »»
Αποτελέσματα 1 - 20 Από 20
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook