Σύγχρονη Νομοθεσία

Ταξινόμηση κατά:
     Προβολή ανά σελίδα:  
Αποτελέσματα 21 - 34 Από 34
Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο - Βασικά Νομοθετήματα
€12,00
Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο - Βασικά Νομοθετήματα
Μάιος 2015. Επιμέλεια: Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 29]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-300-9
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας - Ιούνιος 2015
€12,00
Κώδικας φορολογικής διαδικασίας - Ιούνιος 2015
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Π. Βατάλης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 31]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-305-4
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Ιούνιος 2015
€12,00
Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Ιούνιος 2015
Περιλαμβάνονται και: Εισαγωγικός Νόμος, Κανονισμοί (ΕΕ) 1215/2012, (ΕΚ) 44/2001, (ΕΚ) 2201/2003, Αναλυτικό λημματικό ευρετήριο. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 2]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-304-7
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δίκαιο εμπορικών εταιριών - Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ
€11,00
Δίκαιο εμπορικών εταιριών - Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙ
Μάιος 2015. Επιμέλεια: Π. Παπαδρόσου-Αρχανιωτάκη - Ν. Ελευθεριάδης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 20]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-313-9
© 2015
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Αξιόγραφα - Βασική εμπορική νομοθεσία ΧΙ
€7,00
Αξιόγραφα - Βασική εμπορική νομοθεσία ΧΙ
Επιμέλεια: Dr. Νικόλαος Ελευθεριάδης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 35]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-098-5
© 2014
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Πνευματική ιδιοκτησία - Βασική εμπορική νομοθεσία IV
€6,00
Πνευματική ιδιοκτησία - Βασική εμπορική νομοθεσία IV
Σεπτέμβριος 2014. Επιμέλεια: Ανθούλα Παπαδοπούλου. Ελληνική νομοθεσία - Κοινοτική νομοθεσία - Διεθνείς συμβάσεις. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 22]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-172-2
© 2014
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας
€9,00
Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας
Επιμέλεια: Αδάμ Χ. Παπαδαμάκης. Δεκέμβριος 2013. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 34]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-568-061-9
© 2013
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Δίκαιο χερσαίας μεταφοράς - Βασική εμπορική νομοθεσία IX
€11,00
Δίκαιο χερσαίας μεταφοράς - Βασική εμπορική νομοθεσία IX
Επιμέλεια: Ελένη Γκολογκίνα-Οικονόμου - Μάιος 2012. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 28]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-445-837-0
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Ναυτικό δίκαιο - Βασική εμπορική νομοθεσία VIII
€12,00
Ναυτικό δίκαιο - Βασική εμπορική νομοθεσία VIII
Επιμέλεια: Ελένη Γκολογκίνα-Οικονόμου - Μάιος 2012. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 27]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-445-833-2
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Κώδικας Συμβολαιογράφων
€10,00
Κώδικας Συμβολαιογράφων
Ιούνιος 2012. (Ν. 2830/2000). Επιμέλεια: Αγάπη Χρ. Νασίκα. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 7]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-445-869-1
© 2012
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010)
€25,00
Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010)
Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010). Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Π. Βατάλης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 17]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-445-649-9
© 2011
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Το Σύνταγμα της Ελλάδος
€7,00
Το Σύνταγμα της Ελλάδος
1975/1986/2001/2008. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 13]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-445-369-6
© 2008
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων - Ν. 3463/2006
€15,00
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων - Ν. 3463/2006
Επιμέλεια: Κ. Π. Βατάλης. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 12]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-445-276-7
© 2008
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών

Κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων
€12,00
Κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων
[Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 10]
Συγγραφέας: Σύγχρονη Νομοθεσία
ISBN/ISSN: 978-960-445-234-7
© 2007
Περισσότερες πληροφορίες 
 Προσθήκη στο καλάθι αγορών


Αποτελέσματα 21 - 34 Από 34
Σύνθετη αναζήτηση
Προσφορές

Εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Καλάθι αγορών
Η βιβλιοθήκη μου

iPhone Apps
Σάκκουλα Α.Ε. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Υπολογισμός Τόκων - iOS App
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook